Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

 

Místo poskytování služby: V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Provozní doba: 7:00-16:00 od pondělí do pátku

Denní kapacita: 30 uživatelů 

Poslání Denního stacionáře:

Individuálním a partnerským přístupem pracovat na osobním rozvoji lidí s mentálním,
případně kombinovaným postižením, posilovat jejich soběstačnost a samostatnost,
přispívající k začlenění do běžné společnosti.

Cílová skupina:

Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 let věku,v nepříznivé sociální situaci.

Služby denního stacionáře nejsou poskytovány:

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme sociální službu poskytnout v těchto případech:

 • Nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí  sociální služby  ( tzn. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna z důvodu akutního infekčního onemocnění, chování osoby  by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v denním stacionáři)
 • Pokud byla osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby, vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále sociální službu nemůžeme poskytnout:

 • Osobám závislým na omamných látkách
 • Osobám, které vyžadují zdravotní péči včetně podávání léků

 

Omezení:

 • kapacita denního stacionáře jsou max. tři imobilní uživatelé

V Denním stacionáři poskytujeme naše služby prostřednictvím 5 dílen :

-          Dílny výtvarné a keramické

-          Dílny relaxační

-          Dílny Axmanovy techniky modelování

-          Dílny praktického života

-          Cvičné kuchyně

Mezi naše hlavní cíle při práci s uživateli řadíme:

-          Samostatnost a nezávislost na pomoci druhých  osob

-          Pestrá nabídka činností

-          Udržení a rozvoj osobních a sociálních dovedností uživatelů

Při práci s uživateli se řídíme následujícími zásadami:

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy – hlavním úkolem všech pracovníků denního stacionáře je poskytovat uživatelům takové služby, které podporují jejich osobní rozvoj, individualitu, samostatnost a soběstačnost za pomoci rovnocenného partnerského přístupu,  zachování a rozvoj důstojného života uživatelů
 • respektování práv  uživatelů
 • týmová spolupráce a komunikace – vytvoření stabilního pracovního týmu, jednotného přístupu všech zaměstnanců, oboustranná komunikace –ve vztahu managementu, zaměstnanců, uživatelů, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců…
 • podpora individuálního rozhodování uživatelů i zaměstnanců

 

Žádost o poskytnutí sociální služby a příloha Vyjádření lékaře níže ke stažení.

 

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou