Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

 

Poslání odlehčovací služby:

Posláním pobytových odlehčovacích služeb Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou,p.o. je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí na nezbytně nutnou dobu a vytvořit tak jejich pečujícím osobám čas na vlastní odpočinek a vyřízení nezbytných záležitostí.

Cílová skupina: Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18-ti let věku, v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou v péči rodiny, případně jiné osoby nebo kteří mají dočasně sníženou soběstačnost a nezvládají péči
o vlastní osobu.

CÍLE

  • Dosažitelné odlehčovací služby v regionu
  • Předcházení sociální izolace uživatelů i pečujících osob
  • Nezbytný odpočinek pečujících osob
  • Udržení, případně rozvoj schopností uživatelů služby

 

Kapacita služby: 3 osoby

Odlehčovací služba nabízí zájemcům pobytovou službu a poskytování potřebné péče až po dobu 3 měsíců, po domluvě i po delší čas. Klientům je k dispozici samostatný pokoj se sociálním zařízením v domácnostech ve Velké Bíteši, Náměšti nad Oslavou a Okříškách.

Uživatelé odlehčovací služby v Náměšti nad Oslavou by měli zároveď uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby a docházet do denního stacionáře, kam dochází všichni ostatní uživatelé z dané domácnosti.

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby, příloha žádosti Vyjádření lékaře a propagační materiály níže ke stažení.

Před nástupem je třeba potvrdit u lékaře aktuální léky uživatele ve formuláři Medikace uživatele odlehčovací služby, který je níže ke stažení.

Informace o aktuální obsazenosti služby v sekci obsazenost.

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
nemůžeme sociální služby poskytnout v těchto případech:

  • Nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
  • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby (tzn. zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, osoba trpí akutní infekční nemocí, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
  • Osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby, vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Osobě závislé na omamných látkách nebo alkoholu

 

 

Bližší informace o poskytované službě Vám podá sociální pracovnice:

Riana Šoukalová, DiS.
tel.: 604 291 265
e-mail: socialni1@domovbz.cz
 

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou