Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

Popis služby

 

Chráněné bydlení je pobytová služba určená dospělým osobám s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje podporu jiné fyzické osoby zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Podpora je klientům poskytována individuálně, v rozsahu nezbytně nutném, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života.

Tuto službu nabízíme pro 47 klientů.

Poslání:

Posláním chráněného bydlení je vytváření takových podmínek, které umožní osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením, žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Cílová skupina:

Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18-ti let věku, v nepříznivé sociální situaci.


Nabídka služeb:

 • celoroční ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně diet)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenský prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby:

Cílem je podporovat uživatele v následujících oblastech:

1. Začleňování do běžné společnosti

2. Větší samostatnost v hospodaření s penězi

3. Uplatnění uživatelů na trhu práce

4. Získání větší samostatnosti v péči o sebe a domácnost

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme sociální služby poskytnout v těchto případech:

 

 • Nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby (tzn.,     zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,osoba trpí akutní infekční nemocí, chování     osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • Osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby,             vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze      smlouvy.

 

Dále sociální službu nemůžeme poskytnout:

Osobě závislé na omamných látkách, alkoholu, hracích automatech

 

<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou