Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

Popis služby

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytová služba pro 23 uživatelů. V rámci této služby je mimo jiné nabízena ošetřovatelská péče, zajišťovaná vlastním zdravotnickým personálem.

Cílová skupina:

Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18-ti let věku, v nepříznivé sociální situaci.

Poslání:

Domov zajišťuje prostřednictvím svých služeb individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností.

Cíle služby:

1. Podporovat soběstačnost uživatelů v oblastech sebeobsluhy, péče o domácnost,orientace v okolí.

2. Vytvoření přirozených vazeb

3. Zvýšení komunikačních dovedností

4. Zvýšení nebo udržení získaných dovedností a znalostí

Nabídka činností:

 • celoroční ubytování
 • ošetřovatelská péče, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy (včetně diet)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • sociálně – právní pomoc
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme sociální služby poskytnout v těchto případech:

 

 • Nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby (tzn.  zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, osoba trpí akutní infekční nemocí, chování  osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • Osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby, vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Dále sociální službu nemůžeme poskytnout:

 

 • Osobě závislé na omamných látkách, alkoholu, hracích automatech

 

 

<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou