Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

 

 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou je první plně transformovaná příspěvková organizace Kraje Vysočina.

To znamená, že lidé s mentálním postižením u nás žijí v přirozeném prostředí, v soukromí rodinných domů a jejich život se co možná nejvíce podobá životu jejich vrstevníků.

Žádný ústav. Domov.

Cílové skupiny poskytovaných služeb

Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením  od 18-ti let věku, v nepříznivé sociální situaci.

Mise organizace Sociální služby respektující individualitu každého člověka.

Vize organizace Poskytováním našich služeb chceme dosáhnout začlenění a setrvání lidí se zdravotním postižením
v přirozeném prostředí.


Pro lidi s mentálním postižením nabízíme tyto služby:

pobytové:

- domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 23 osob) 
- chráněné bydlení (kapacita 47 osob)
odlehčovací služba (kapacita 3 osoby)

ambulantní:

- denní stacionář (denní kapacita 30 osob)
- sociálně terapeutická dílna - Kavárna Pohodička

 

Ve všech našich sociálních službách se řídíme těmito zásadami:

- ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy

- respektování práv uživatelů

- týmová spolupráce a komunikace

- podpora individuálního rozhodování uživatelů i zaměstnanců

 

Sociální služby poskytujeme na těchto místech:


Komu nemůžeme poskytnout sociální službu:

Sociální službu nemůžeme dle  Zákona č. 108/2006, o soc. službách,  poskytnout v těchto případech:
- nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
- z kapacitních důvodů
- zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (tzn. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu z důvodu akutního infekčního onemocnění, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
- osobě, které byla v době kratší něž šest měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby, vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Dále sociální službu nemůžeme poskytnout těmto žadatelům:
- žadatelé, kteří jsou těžce závislí na omamných látkách, na alkoholu nebo hracích automatech

 

<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou