Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

Transformace Domova bez zámku

 

Domov bez zámku, p. o. (bývalý )USP Jinošov) je jedním z  vybraných a dlouhodobě spolupracujících zařízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na ověření procesu transformace. Jedná se o opravdovou revoluční změnu v poskytování sociálních služeb, téměř po padesáti letech. Z tohoto důvodu bude celý proces dlouhodobý.

Tento proces probíhá v souladu s dokumentemKoncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR  v únoru roku 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se standardy kvality sociálních služeb.

Podpora procesu transformace zařízení

Od 20. 2. 2007 zařazení zařízení ÚSP Jinošov do pilotního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb na základě usnesení Rady Kraje Vysočina.

Od 1. 11. 2009 do 31. 8. 2010 bylo zařízení (tehdy ještě ÚSP Jinošov) také zapojeno do individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od prosince 2010 do konce března 2013 zařízení spolupracovalo s  „Národním centrem podpory transformace sociálních služeb“, jehož pracovník působil na zařízení a zprostředkovával tak metodickou podporu především s plánem a realizací dalších etap transformace zařízení.

Od dubna 2013 je zařízení zapojeno do návazného projektu MPSV Transformace sociálních služeb. V rámci tohoto projektu má zařízení možnost čerpat finanční prostředky především na zajištění vzdělávání zaměstnanců, uživatelů nebo dalších dotčených osob, dále supervize a případně podporu externích odborníků při řešení.


Transformační proces v Domově bez zámku je tedy v plném proudu…..

….pracuje zde tzv. multidisciplinární transformační tým složený ze zaměstnanců a zástupců uživatelů zařízení.

Transformační tým má za úkol přinášet nové informace a pomáhat s pochopením a zvládnutím celého procesu jednak zaměstnancům, ale také všem uživatelům, jejich rodinám a široké veřejnosti dotčených měst a obcí.

 

VIZE ZAŘÍZENÍ aneb CO BUDE DÁL?

Vize transformace zařízení (použito z transformačního plánu zařízení)

„Poskytovat takové sociální služby, které všem našim uživatelům umožní život v přirozeném prostředí majoritní společnosti, a to zcela bez prvků institucionalizace.“

Vize optimálně fungující organizace (použito z transformačního plánu zařízení)

  • Začlenění a setrvání uživatelů v přirozeném prostředí.
  • Doplnění sociálních služeb chybějících v našem regionu potřebných pro zajištění kvalitního života uživatelů.
  • Sociální služby poskytovat a přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele.
  • Při poskytování sociálních služeb dbát výrazné návaznosti na veřejně dostupné zdroje a jejich využití.

Celý proces transformace jsme po dohodě se zřizovatelem rozdělili na 3 etapy a to za podmínky úplného opuštění původního velkokapacitního zařízení v Jinošově. (Tato podmínka byla splněna k 1. 1. 2011,od kdy byly služby poskytovány v náhradních prostorách  ubytoven a rodinných domů zcela mimo areál původního zařízení).

 

První etapa transformace

V únoru 2010 byl odevzdán transformační plán zařízení na 1. etapu transformace ke schválení zřizovateli, Kraji Vysočina. Po jeho schválení se stal přílohou projektu, kterým je žádáno o finanční prostředky na realizaci transformace z ERDF, Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Termín realizace první etapy (výstavby) je stanoven na období červen 2010 až listopad 2013.

Výstavba domácností proběla ve Velké Bíteši (2 domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) a v Náměšti nad Oslavou (2 skupinové domácnosti). V Náměšti je vybudováno i tzv. Centrum denních aktivit se zázemím pro management a denními aktivitami. Součástí je také sociálně terapeutická dílna Kavárna, přístupná veřejnosti, která nabídne uživatelům možnost přípravy na zaměstnaní na otevřeném trhu práce.

Druhá etapa transformace

v červnu 2011 byl schválený transformační plán pro druhou a třetí etapu procesu.

V rámci této etapy vzniknou domácnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou (1 domácnost pro osoby s nízkou mírou podpory), Okříškách (1 domácnost pro osoby s nízkou mírou podpory a 1 domácnost pro osoby se střední mírou podpory) a Pucově (2 domácnosti pro osoby se střední mírou podpory).

Třetí etapa transformace

v červnu 2011 byl schválený transformační plán pro druhou a třetí etapu procesu.

V rámci této etapy vzniknou  domácnosti v Hrotovicích (1 domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory a 1 domácnost pro osoby se střední mírou podpory) a v Náměšti nad Oslavou (1 domácnost pro osoby s nízkou mírou podpory a 1 individuální domácnost) a to formou rekonstrukce již stávajících objektů v běžné zástavbě těchto měst.

Transformační plány pro I, II. a III. etapu transformace jsou níže ke stažení.

 

Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky realizuje mediální kampaň transformace sociálních služeb. Tato mediální kampaň je součástí projektu MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb. Obsahem kampaně jsou aktivity vedoucí k podpoře a informovanosti o procesu transformace sociálních služeb. Zejména jde o regionální inzerci, odborné články v tisku, videospoty a regionální výstavy. Bližší informace naleznete na těchto stránkách: www.cestakzivotu.eu.

 

Fotogalerie

Poklepání základních kamenů

Poklepání základních kamenů


 

Náměšť nad Oslavou - duben 2012

Náměšť nad Oslavou - duben 2012


Centrum denních aktivit

Centrum denních aktivit


Velká Bíteš

Velká Bíteš


 

Červen 2012

Červen 2012


 

Velká Bíteš - září 2012

Velká Bíteš - září 2012


 

Náměšť nad Oslavou - září 2012

Náměšť nad Oslavou - září 2012


Kolaudace 30. 10. 2012

Kolaudace 30. 10. 2012


 

 

Prohlídka domácností 22. 11. 2012

Prohlídka domácností 22. 11. 2012


 

 

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou