Podpora samostatného bydlení

30. ledna 2020

Máme šestou sociální službu. A máme z toho radost! (Tedy až na pracovníky ekonomického úseku, kteří jsou z velkého počtu našich sociálních služeb a jejich náročné administrace už poněkud nevrlí.) Jde o naši první terénní službu. A naprosto unikátní je také v rámci Kraje Vysočina.

ilustrační obrázek

Vlastně jsme ji vůbec nechtěli. Přáli jsme si, aby ji poskytoval někdo jiný. Poslední čtyři roky jsme přemlouvali neziskovky v okolí, ať si tuto službu zaregistrují. Nic. Tak jsme to loni jak se říká rozhrábli a rozjeli přípravy na spuštění.

Jsme první poskytovatelé služby Podpora samostatného bydlení v Kraji Vysočina. Tato služba tu totiž zcela chyběla.

A proč jsme o ni tolik stáli? Máme několik klientů, kteří už dočista „přerostli“ naši službu Chráněné bydlení. Jsou připraveni na mnohem samostatnější život, než jim poskytne soužití s dalšími pěti spolubydlícími v našich rodinných domcích. Být ale 100 % samostatný zvládne jen málokdo z nich. Obvykle potřebují dopomoc s finančním plánováním, jednáním na úřadech, rozhodování či péčí o zdraví. Potřebovali mezikrok (možná dočasný), kdy jim s těmito záležitostmi ještě někdo pomůže. Třeba jen jednou týdně. A to právě poskytuje služba Podpora samostatného bydlení.

Člověk využívající tuto službu žije ve svém či pronajatém bytě či domě a s asistentkou či sociální pracovnicí si domlouvají dopředu v čem a kdy bude poskytována potřebná podpora. Za tuto podporu si uživatelé platí 100 Kč/hod a neměla by zpravidla měsíčně přesahovat 40 hodin.

Posláním služby podpora samostatného je umožnit dospělému člověku s mentálním postižením žít samostatně ve vlastní domácnosti s respektem k jeho způsobu života.

Prozatím službu nabízíme v Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměšti nad Oslavou. Celková kapacita by měla postupně dosáhnout až deseti klientů. Okamžitá kapacita je prozatím jeden klient.

Od 1. 1. 2020 využívá službu pan Jiří v Jaroměřicích. Tímto děkujeme městu Jaroměřice nad Rokytnou, které předvedlo vzornou spolupráci a to jak v roli veřejného opatrovníka, tak v roli vlastníka městského bytu.

Další dvě stávající obyvatelky chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou jsou připraveny začít využívat službu podpora samostatného bydlení hned, jakmile budou mít k dispozici nájemní byt. Další budou jistě následovat.

Samotnému stěhování předchází příprava. V organizaci jsme vyčlenili jednu garsoniéru jako cvičný byt, kde si žadatel o službu Podpora samostatného bydlení může vyzkoušet nakolik zvládá péči o sebe samostatně nebo zda je připraven zažít samotu.

Čeká nás osvětová práce s opatrovníky, kteří mnohdy preferují pro své opatrovance vyšší míru bezpečí v chráněném bydlení před větší mírou svobody a samostatnosti, ale i rizik pojící se s životem v přirozeném prostředí.

Do budoucna plánujeme poskytovat službu také lidem, kteří neprošli chráněným bydlením.

Praxe současnosti je totiž taková, že např. pokud zemře pečující osoba člověka s mentálním postižením, je první volbou jeho rychlé umístění do pobytového zařízení sociální péče. To ale nemusí být vždy třeba. Mnoho lidí by mohlo zůstat žít ve svém domě či bytě a využívat terénní podporu, pokud by byla k dispozici.

Zákon o sociálních službách nám říká, že máme dbát o maximální začlenění člověka s hendikepem do přirozeného prostředí. Proč jej tedy umisťovat do zařízení, pokud se nevyzkoušely formy podpory v jeho přirozeném prostředí?

Transformace sociálních služeb neznamená pouze rozpuštění velkých ústavů do malých chráněných bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Ačkoliv tento krok považujeme aktuálně za nutný ke zrušení velkokapacitních ústavů, nejedná se o cíl nýbrž o prostředek. Cílem je, aby lidé měli ve svém okolí k dispozici takové sociální služby, které by jim umožnili nezávislý, smysluplný a důstojný život v přirozeném prostředí. A terénní služby by měli hrát v systému péče prim, nikoliv že budou brány jako z nouze ctnost.

Jsme hrdí, že zaregistrováním služby Podpora chráněného bydlení rozšiřujeme spektrum terénních sociálních služeb v Kraji Vysočina. Doufáme, že nás budou brzy následovat další poskytovatelé a vytvoříme síť pokrývající celé území kraje.

Sdílet na Facebooku