Jak probíhá přijetí

Projdeme spolu tyto kroky

1.

Přijďte se k nám podívat.
Pokud chcete. Ať víte, jestli se vám tu bude líbit. Stačí ale i jen zavolat či poslat Žádost.

2.

Vyplňte Žádost o službu.
Najdete ji dole v dokumentech. Je tam i ukázka, jak má taková vyplněná žádost vypadat.

3.

Vyplněnou Žádost pošlete poštou nebo ji oskenujte
a pošlete na mail socialni@domovbz.cz nebo ji přineste osobně. Přiložte určitě vyjádření lékaře a kopii rozhodnutí o příspěvku na péči a opatrovnictví (pokud je máte).

4.

Podle žádosti poznáme, jestli vám můžeme poskytnout službu.
Když ano, dáme si schůzku. Vše si tu prohlédnete a budeme se bavit o tom, co byste od nás přesně potřebovali.

5.

Pokud nebude volné místo…
… zařadíme žádost do seznamu zájemců. A ozveme se hned, jak se místo pro vás uvolní.

6.

Při nástupu uzavřeme smlouvu.
O poskytování konkrétní služby, kde bude přesně popsané, na čem jsme se domluvili.

Všechny služby poskytujeme jen osobám nad 18 let
a s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Odlehčovací služba je poskytována navíc i lidem seniorského věku.

Kdy vám ze zákona nemůžeme vyhovět

 • Pokud máme jednoduše plno – takže z kapacitních důvodů.
 • Když zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (závažná duševní porucha, akutní infekční onemocnění, nutná péče v nemocnici apod…).
 • Pokud je osobě vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • A také pokud jste těžce závislí na omamných látkách, na alkoholu nebo hracích automatech.

Co k nám potřebujete?

 • Rodný list
 • Občanský průkaz, cestovní pas, průkaz ZTP/P
 • Zdravotní dokumentace
 • Průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz
 • Léky (alespoň na 3 dny)
 • Peníze na úhradu do konce měsíce (není-li domluveno jinak)
 • Peníze pro osobní potřebu
 • Oblečení, hygienické potřeby
 • Další osobní věci či pomůcky

Dokumenty

Legislativa je neúprosná. Proto se v případě zájmu o naše služby určitě setkáte s těmito dokumenty. Vše vám však ve správnou chvíli dostatečně vysvětlíme.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás
a my vám pomůžeme