Sociální práce v Domově bez zámku

7. října 2023

Dobrý den, jmenuji se Martina a pracuji již šestým rokem jako sociální pracovnice Domova bez zámku (DBZ) pro domácnosti v Hrotovicích, v Jaroměřicích a poslední dva roky také v odlehčovací službě v Hrotovicích. Co se změnilo z mého pohledu v práci sociálního pracovníka DBZ za těch téměř 6 let?

ilustrační obrázek

Největší změnu a posun cítím sama v sobě. Vlastní zkušenosti s řešením různých životních situací klientů jsou prostě k nezaplacení. Člověk za ta léta získal takovou tu profesionální deformaci. Když se ke mně dostane nějaká zajímavá informace, už přemýšlím, jestli a jak by šlo novinku využít pro zpestření nebo zkvalitnění života klientů.

V 11 domácnostech DBZ pracují 4 sociální pracovnice. Každá máme zkušenosti s řešením širokého spektra životních situací. Není důležité, jak dlouho v organizaci pracujeme. I ta profesně nejmladší může mít zkušenosti, které služebně nejstarší ještě nemá. Důležité je vzájemně si pomáhat, předávat si poznatky, prostě spolupracovat. Já byla ze začátku vděčná za pomoc zkušenějších kolegyň a teď, po skoro 6 letech, se dostávám do fáze té služebně starší, a proto se snažím nováčkům mezi námi taky pomáhat, ulehčit jim náročné začátky. Stejně důležitá je spolupráce s kolegyněmi v domácnostech, bez toho by tato práce nešla dělat dobře.

Dalším pilířem mé práce je vytvoření vztahu s klientem. Dobrý vztah je založen na důvěře klienta ve mě. Bez důvěry by to nešlo.

Když se ohlédnu zpět a měla bych se zamyslet, co se změnilo za dobu, co dělám svoji práci, zmínila bych následující:

Velký posun vidím ve vnímání individuálního plánování. Když jsem nastupovala, byl tlak především na to, aby měl každý klient rozvojový plán s určením, v čem se bude zdokonalovat nebo co nového se bude učit. Nyní se zaměřujeme hlavně na posilování silných stránek člověka a zjišťování, jakou podporu mu můžeme poskytnout, aby se cítil dobře.

Svoji pozornost jsme upřeli na verbálně nekomunikující klienty a klienty s obtížemi v komunikaci. Vždy jsme v domácnostech používali nějaké AAK (alternativní a augmentativní komunikace) pomůcky, ale v daleko menší míře, než je tomu v posledním roce.

Splnilo se mé velké přání a v prostorách domova v Hrotovicích vznikla místnost pro poskytování terapie Snoezelen. Zprovoznění předcházelo ¾ roku náročných příprav od výběru a pořízení vybavení po absolvování školení v poskytování terapie. Snoezelen je skvělou příležitostí, jak trávit s klientem intenzivně a hlavně nerušeně čas jen ve dvou. Mnoho nápadů na zpříjemnění života vzešlo právě z návštěvy Snoezelenu.

V říjnu 2021 jsme v Hrotovicích zahájili provoz odlehčovací služby. Služba se na základě poptávky otevřela i seniorům nebo třeba lidem s následky po úrazech. Do té doby jsme pracovali jen s lidmi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Rázem jsme se museli učit pracovat s lidmi s velmi odlišnými potřebami. Obdivuji pracovnice v přímé péči, jak svou práci zvládají.

Velké změny se odehrály také v oblasti osobních financí klientů. Zrušili jsme depozitní účty. Klienti mají osobní účty a s různou mírou podpory asistentů hospodaří se svými financemi.

Dělat sociální pracovnici v DBZ je pro mě práce smysluplná, někdy hodně náročná, ale stále mě naplňuje a baví.

Sdílet na Facebooku