Dobrovolnictví v Domově bez zámku

Dobrovolnická činnost v naší organizaci vede ke zkvalitnění života u  našich klienty. Bez pomoci dobrovolníků bychom některé věci vůbec nemohli dělat a to nejen v péči, ale v řadě dalších aktivit.

Dobrovolníci dělají spoustu užitečných věcí, aniž by očekávali finanční či jinou hmotnou odměnu. Patří mezi ně jednotlivci, kteří dochází do Domova bez zámku s větší či menší pravidelností, nebo skupiny firemních dobrovolníků které pomáhají buď nárazově nebo se pravidelně vracejí v rámci svých firemních dobrovolnických dnů.

Máte chuť nám pomoci? Těšíme se na Vás!

Co dělají dobrovolníci

Činnosti, do kterých se naši dobrovolníci zapojují, v podstatě kopírují veškeré činnosti a poslání Domova bez zámku. Bez jejich pomoci bychom řadu věcí dělat nemohli.

S čím dobrovolníci v Domově bez zámku pomáhají?

V začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života

Ve své vizi jsme se zavázali, že prostřednictvím našich služeb chceme dosáhnout začlenění a setrvání lidí s mentálním postižením v přirozeném prostředí. K naplnění této vize významně přispívají dobrovolníci se svým ne zcela profesionálním, ale o to lidštějším přístupem.
Dobrovolníci, tak pomáhají při drobných nákupech, trávení volného času (procházky, povídání, četba, společenské hry, ruční práce). Zároveň nám pomáhají při zkvalitňování poskytovaných služeb (pohled zvenčí je vždy důležitý).

Pomoc s administrativou

Administrativní práce je další z dobrovolnických aktivit. Dobrovolníci pomáhají se zpracováváním propagačních materiálů,  s archivací, se zajištění drobných pochůzek a s dalšími administrativními činnostmi.

Pomoc při organizaci kulturních akcí

Dobrovolníci pomáhají také s organizačním zajištění akcí, které Domov bez zámku  pořádá. Zapojují se do příprav a propagace, na akcích komunikují s návštěvníky, prodávají vstupenky a občerstvení. Dobrovolníci zajišťují přípravu a realizaci pravidelných akcí pořádaných naší organizací

Možnost odborné konzultace

Velice vítáme také odbornou pomoc nejrůznějšího druhu - propagace, grafika, právní poradenství, získávání finančních prostředků a potenciálních dárců.

Z uvedených informací je patrné, že dobrovolníci nám velmi pomáhají. Někteří dobrovolníci k nám docházejí pravidelně. Jiní nám věnují hodinu měsíčně. Každé pomoci si velmi vážíme.

Firemní dobrovolnictví

Využíváme  nabídky firem a organizujeme krátkodobé dobrovolnické aktivity pro jejich zaměstnance. Mohou pomáhat s  údržbou  prostor a okolí Domova nebo se firemní dobrovolníci zapojují do jednorázových kulturních a společenských akcí.

Kontaktujte nás

Chcete pomáhat tam, kde je to potřeba?

Zajímá-li Vás dobrovolnická práce v Domově bez zámku, kontaktujte, prosím, koordinátorku dobrovolníků Martu Valovou:
Mobil:  604 291 266
E-mail: valova.marta@domovbz.cz

Osobní schůzku si, prosím, dohodněte předem. Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi dobrovolnické činnosti v Domově bez zámku, koordinátorka Vás provede po veřejné části organizace. Uvítáme i Vaše nápady, podněty a návrhy nových činností, kterými byste chtěli Domovu pomoci. Fantazii se meze nekladou, u dobrovolnictví to platí dvojnásob!

Poděkování SZŠ Třebíč

poděkování SZŠ Třebíč