Kvalita je změna

Cílem projektu je vytvořit a pilotně odzkoušet metodiku sebehodnocení kvality řízení pro organizace poskytující sociální služby v ČR. V rámci projektu budou vytvořena kritéria pro sebehodnocení kvality řízení organizací a metodiky pro toto sebehodnocení. Dále v projektu bude 10 vybraných organizací poskytujících sociální služby intenzivně podpořeno při realizaci plánu změn v kvalitě řízení služeb.

Díky projektu jsme získali dotazník na hodnocení managementu zaměstnanci. Na základě jeho vyplnění jsme detekovali slabší místa a na jejich odstranění jsme se zaměřili v další fázi projektu.

Management byl proškolen ve vedení porad, otevřené komunikaci a řešení konfliktů. Narazili jsme na potřebu nově definovat hodnoty organizace.

V průběhu celého projektu se 3 lidem s managementu dostalo obsáhlého managerského školení v letech 2016 - 2018.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás