Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

Projekt Transformace ÚSP Jinošov byl prvním projektem v Kraji Vysočina zaměřený na vytvoření komunitního typu bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které poskytuje Domov bez zámku, příspěvková organizace (bývalý Ústav sociální péče Jinošov). Projekt byl podán do Integrovaného operačního programu v roce 2010, v listopadu 2011 byly zahájeny stavební práce, díky kterým do konce října roku 2012 vznikly 2 domky ve velké Bíteši, 2 domky, zázemí ambulantních služeb a managementu organizace v Náměšti nad Oslavou. Domky ve Velké Bíteši jsou uzpůsobeny uživatelům s vysokou mírou podpory a je v nich poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Zde vznikl zároveň prostor také pro denní terapie uživatelů. Dva domky v Náměšti nad Oslavou slouží jako chráněné bydlení. Každý domek je určen pro 6 uživatelů. V Náměšti nad Oslavou byla díky projektu zafinancována výstavba budovy managementu s prostorem pro denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu. Sociálně terapeutická dílna slouží jako kavárna pro veřejnost a nabízí možnost nácviku pracovních návyků uživatelů s mentálním postižením. Projekt Transformace ÚSP Jinošov byl oficiálně dokončen v listopadu 2013, ovšem již v první polovině roku se přestěhovalo do nově vystavěných domácností 24 uživatelů Domova bez zámku. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil části uživatelů Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás