Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

Zkrátka díky tomuto projektu budeme mít dostatek supervize pro všechny naše týmy. Zrevidujeme náš kontrolní a řídící systém. Získáme pro každý jeden dům dohodáře pro individualizovanou podporu klientů. Proškolíme naše asistenty v plánování zaměřené na člověka a souvisejících tématech. V příštím roce proběhne procesní audit v chráněném bydlení a domově pro osoby se zdravotním postižením s důrazem na proces sociálního začleňování.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás