Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb. J

V rámci projektu bude podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina a tím bude zajištěna udržitelnost těchto služeb po ukončení projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Bude podpořena kapacita 226 lůžek pobytových sociálních služeb (azylové domy a dům na půl cesty) a 92 přepočtených pracovních úvazků terénních a ambulantních služeb (sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace s celkovou registrovanou kapacitou cca 193 klientů). Délka podpory i rozsah zařazených služeb byly zvoleny na základě alokace, kterou MPSV pro Kraj Vysočina přidělilo v částce přes 168 mil. Kč.

Pro financování bude použit zavedený systém vyrovnávací platby s navýšením hodnot obvyklých nákladů s ohledem na růst platů a mezd.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás