Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VII je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb.

Celkový objem finančních prostředků na období od 1. 1. – 31. 12. 2023

Objem finančních prostředků na období od 1. 1. – 31. 12. 2023 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII je stanoven na 148 500 000 Kč a může být navýšen až na 225 000 000 Kč.

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování nákladů na základní činnosti sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami. Poskytnutí a použití vyrovnávací platby se bude řídit Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0265/04/2022/ZK ze dne 14. 6. 2022.

loga EU a Kraje Vysočina

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás