Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka

null

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost+. Jeho realizátorem je MAS Oslavka, o.p.s. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. je do projektu zapojen jako partner s finančním příspěvkem.

Organizace zajišťuje klíčovou aktivitu projektu “Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce”. Vytváří pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, kterým v průběhu procesu zaměstnávání poskytuje intenzivní psychosociální podporu.

Projekt je realizován v období od 01.06.2023 do 31.05.2026.

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás