Transformace ÚSP Jinošov II

Cílem projektu bylo vytvořit komunitní typ bydlení pro dalších 30 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt byl do Integrovaného operačního programu podán na konci roku 2011. Na počátku roku 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V prvním čtvrtletí roku 2014 byly zahájeny stavební práce. Díky finanční podpoře z EU, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina byly na podzim roku 2014 dostavěny dva domky v Pucově, jeden v Jaroměřicích nad Rokytnou a dva v Okříškách, každý pro maximálně 6 osob. Na počátku roku 2015 byla ve všech domcích zahájena služba chráněné bydlení a ve zrekonstruovaném objektu v Okříškách byla zahájena také odlehčovací služba. Tato služba je poskytována v jednolůžkovém pokoji na omezenou dobu osobě s mentálním postižením, o kterou je běžně pečováno v domácím prostředí. Cílem služby je zajistit potřebný odpočinek pečující osobě. Celý projekt bude oficiálně ukončen v květnu 2015. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil 30 uživatelům Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás