Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

Projekt Transformace ÚSP Jinošov III je projektem navazujícím na projekty Transformace ÚSP Jinošov a Transformace ÚSP Jinošov II. Jeho cílem bylo vytvořit komunitní typ bydlení pro dalších 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením ve formě dvou skupinových a jedné individuální domácnosti. Projekt byl do Integrovaného operačního programu podán v roce 2011. V roce 2012 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stavební práce byly zahájeny v polovině roku 2013. Díky finanční podpoře z EU, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina byly během let 2013 a 2014 zrekonstruovány dva objekty pro bydlení, jeden v Náměšti nad Oslavou a druhý společně s vybudováním zázemí pro denní aktivity v Hrotovicích. Ve třech domácnostech bylo v průběhu léta 2014 zahájeno poskytování služby chráněné bydlení a v jedné služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil 19 uživatelům Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás