Od 25. 5. 2020 - návštěvy opět vítány (při dodržení bezpečnostních opatření).

18. května 2020

Dle nařízení MPSV jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy, můžeme také obnovit provoz denního stacionáře a STD (mimo osoby starší 50 let). Od tohoto data mohou klienti navštěvovat svoje rodiny. Od června opět přijímáme klienty do odlehčovací služby.

ilustrační obrázek

Snad od 22. 6. 2020 (dle vývoje epidemiologické situace) dojde k plnému návratu do standardního režimu a otevření veškerých služeb pro všechny cílové skupiny včetně seniorů.

Nadále platí při poskytování soc. služeb protiepidemiologická opatření jako zvýšená hygiena, desinfekce, rouška, vyhýbání se rizikovým prostředím a další. Stále zůstáváme obezřetní.

Pro návštěvy proto bude platit:

Přijďte, pouze pokud se cítíte zdraví, bez příznaků COVID-19, neměli jste v posledních 14 dnech kontakt s někým COVID pozitivním, nejste v karanténě, atp.. Po příchodu vyplníte dotazník ke svému zdravotnímu stavu, změříme Vám teplotu, proběhne dezinfekce rukou. Je nutné, abyste měli po celou dobu návštěvy nasazenou roušku. Pokud počasí dovolí, preferujeme návštěvy venku - na zahradě, dvorku, terase, jinak pouze na pokoji klienta. Nechoďte prosím ve velkých skupinách, maximum je dva dospělí na jednoho uživatele služeb. Rovněž klient, kterého navštívíte, nesmí být v karanténě či se suspektními příznaky. Bude proto nejlepší, pokud svoji návštěvu nahlásíte dopředu, můžete se tak doptat na další aktuální informace.

Jsme velmi rádi, že se nám nákaza vyhnula a doufáme, že tento stav bude trvat i dál. Pečlivým dodržováním opatření při návštěvách nám pomůžete. Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří udělali maximum, aby klienty ochránili. Díky též klientům za trpělivost se všemi dočasnými opatřeními, které respektovali. Bylo by škoda nezodpovědným chováním ohrozit zdraví lidí, kteří jsou bráni jako riziková skupina.

Věřím, že se všichni těšíme na opětovná společná setkání. Pojďme je udělat bezpečnými.

Sdílet na Facebooku